абразивність


абразивність
Syn: тертишність

Словарь синонимов металлургических терминов. 2011.

Смотреть что такое "абразивність" в других словарях:

  • абразивність — ності, ж. Властивість твердого тіла стирати інше тіло або самому стиратися в процесі тертя …   Український тлумачний словник

  • абразивність гірських порід — абразивность горных пород rocks abrasivity, abrasiveness Schleifschärfe von Gesteinen здатність гірських порід зношувати тверді тіла, які контактують з ними (деталі машин, бурових доліт, інструменти і т.і). Зумовлена в основному міцністю,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • абразивні матеріали (абразиви) — абразивные материалы (абразивы) abrasive materials Schleifmittel, Schleifstoffe речовини високої твердості та щільності, які застосовують у вигляді порошків, паст, суспензій або інструментів для механічної обробки (шліфування, краяння,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • тертишність — Syn: абразивність …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • гірські породи — горные породы rocks Gesteіпе природні аґреґати однорідних або різних мінералів, що утворилися за певних геологічних умов у земній корі чи на земній поверхні. Як правило, Г.п. вважаються тільки тверді тіла, хоча в широкому розумінні до Г.п.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • індекс — див. також перелік технічних комітетів br 01 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ 01.020 Термінологія (засади та координація) 01.040 Словники термінів 01.040.01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація.… …   Покажчик національних стандартів

  • кристали — кристаллы crystals Kristalle тверді тіла у природній формі багатогранників, кожний з яких зумовлений певним періодичним порядком розташування молекул, атомів або йонів у просторі. Поверхня кристалу обмежена площинами гранями, лінії перетину яких… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • алмазне буріння — алмазное бурение diamond drilling, diamond boring *Diamantbohren – механічне обертальне буріння породоруйнуючим інструментом, армованим алмазами. Запропоноване в 1862 р. швейцарцем Ж.Лєшо при проходженні тунелів. Буровий снаряд складається з… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • боксити — боксит bauxite Bauxite осадова гірська порода, що складається в основному з оксидів і гідрооксидів алюмінію, а також оксиду заліза та різних домішок (глинистих частинок). Головні рудотвірні мінерали Б.: діаспори, беміт, гібсит, гетит, гідрогетит …   Гірничий енциклопедичний словник

  • дробарка конусна — дробилка конусная cone type crusher *Kegelbrecher машина для дроблення твердих матеріалів за допомогою роздавлення грудок всередині нерухомої конусоподібної чаші конусом, що здійснює кругове гойдання (гіраційний рух). Д.к. застосовують для… …   Гірничий енциклопедичний словник